Ormägg i plural

Ormägg är ordet.

Plural för ormägg är ormägg, ormäggen, ormäggs och ormäggens.

Vad är plural för ormägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ormägg. Plural av ormägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ormägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ormägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ormägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ormägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ormägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ormägg

Du kan också söka efter ormägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ormägg

Mer information om ordet ormägg:

Ordet ormägg består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ormägg?

Följande ord rimmar med ormägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord