Skägg i plural

Skägg är ordet.

Plural för skägg är skägg, skäggen, skäggs och skäggens.

Vad är plural för skägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skägg. Plural av skägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skägg

Du kan också söka efter skägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skägg

Mer information om ordet skägg:

Ordet skägg består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på skägg?

Följande ord rimmar med skägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, gnägg, boägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 21 ord som på något sätt liknar ordet skägg Här kommer de tio första: fiskägg, hovskägg, långskäggig, påskägg, rövskägg, skäggagam, skäggapa, skäggbarn, skäggbiff och skäggdopping.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord