Rötägg i plural

Rötägg är ordet.

Plural för rötägg är rötägg, rötäggen, rötäggs och rötäggens.

Vad är plural för rötägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rötägg. Plural av rötägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rötägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rötägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rötägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rötägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rötägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rötägg

Du kan också söka efter rötägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rötägg

Mer information om ordet rötägg:

Ordet rötägg består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till rötägg:

Rötägg har dessa synonymer: fähund, kräk, odåga, usling

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rötägg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rötägg?

Följande ord rimmar med rötägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord