Hägg i plural

Hägg är ordet.

Plural för hägg är häggar, häggarna, häggars och häggarnas.

Vad är plural för hägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hägg. Plural av hägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hägg

Du kan också söka efter hägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hägg

Mer information om ordet hägg:

Ordet hägg består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på hägg?

Följande ord rimmar med hägg: ägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, belägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet hägg Här kommer de tio första: bärhäggmispel, berghäggmispel, hagga, haggis, häggmispel, häggskog, kopparhäggmispel, lagerhägg, prakthäggmispel och schagg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord