Belägg i plural

Belägg är ordet.

Plural för belägg är belägg, beläggen, beläggs och beläggens.

Vad är plural för belägg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet belägg. Plural av belägg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet belägg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet belägg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet belägg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder belägg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av belägg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/belägg

Du kan också söka efter belägg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=belägg

Mer information om ordet belägg:

Ordet belägg består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till belägg:

Belägg har dessa synonymer: bevis

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet belägg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på belägg?

Följande ord rimmar med belägg: ägg, hägg, Hägg, vägg, lägg, drägg, skägg, gnägg, boägg, utlägg, lusägg, inlägg, ormägg, pålägg, måsägg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet belägg: asfaltbeläggning, beläggande, beläggning, betongbeläggning, gatbeläggning, gatubeläggning, receptbeläggande och vägbeläggning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord