Asfaltbeläggning i plural

Asfaltbeläggning är ordet.

Plural för asfaltbeläggning är asfaltbeläggningar, asfaltbeläggningarna, asfaltbeläggningars och asfaltbeläggningarnas.

Vad är plural för asfaltbeläggning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet asfaltbeläggning. Plural av asfaltbeläggning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet asfaltbeläggning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet asfaltbeläggning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet asfaltbeläggning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder asfaltbeläggning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av asfaltbeläggning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/asfaltbeläggning

Du kan också söka efter asfaltbeläggning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=asfaltbeläggning

Mer information om ordet asfaltbeläggning:

Ordet asfaltbeläggning består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 11, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på asfaltbeläggning?

Följande ord rimmar med asfaltbeläggning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord