Dator i plural

Dator är ordet.

Plural för dator är datorer, datorerna, datorers och datorernas.

Vad är plural för dator?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dator. Plural av dator är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dator.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dator. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dator har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dator?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dator så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dator

Du kan också söka efter dator direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dator

Mer information om ordet dator:

Ordet dator består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till dator:

Dator har dessa synonymer: datamaskin, pc

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet dator, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på dator?

Följande ord rimmar med dator: or, bor, hor, kor, mor, nor, por, Tor, tor, abor, anor, aror, bror, Bror, efor.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 29 ord som på något sätt liknar ordet dator Här kommer de tio första: arrendator, datorfil, datoriserad, datoriserande, datormoln, datormus, datornörd, datorplatta, datorprogram och datorsimulation.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord