Bonus i plural

Bonus är ordet.

Plural för bonus är bonusar, bonusarna, bonusars och bonusarnas.

Vad är plural för bonus?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bonus. Plural av bonus är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bonus.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bonus. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bonus har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bonus?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bonus så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bonus

Du kan också söka efter bonus direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bonus

Mer information om ordet bonus:

Ordet bonus består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till bonus:

Bonus har dessa synonymer: belöning, extra, förmån, premie

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bonus, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bonus?

Följande ord rimmar med bonus: rus, lus, dus, mus, sus, hus, bus, Zeus, Snus, krus, opus, anus, brus, onus, ljus.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet bonus: bonusbarn, bonuscheck, bonusfamilj och bonuspappa.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord