Blodsförbund i plural

Blodsförbund är ordet.

Plural för blodsförbund är blodsförbund, blodsförbunden, blodsförbunds och blodsförbundens.

Vad är plural för blodsförbund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet blodsförbund. Plural av blodsförbund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet blodsförbund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet blodsförbund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet blodsförbund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder blodsförbund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blodsförbund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/blodsförbund

Du kan också söka efter blodsförbund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blodsförbund

Mer information om ordet blodsförbund:

Ordet blodsförbund består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 9, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på blodsförbund?

Följande ord rimmar med blodsförbund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord