Blodsfrändskap i plural

Blodsfrändskap är ordet.

Plural för blodsfrändskap är blodsfrändskaper, blodsfrändskaperna, blodsfrändskapers och blodsfrändskapernas.

Vad är plural för blodsfrändskap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet blodsfrändskap. Plural av blodsfrändskap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet blodsfrändskap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet blodsfrändskap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet blodsfrändskap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder blodsfrändskap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blodsfrändskap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/blodsfrändskap

Du kan också söka efter blodsfrändskap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blodsfrändskap

Mer information om ordet blodsfrändskap:

Ordet blodsfrändskap består allt som allt av 14 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 14 bokstäverna är 11, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på blodsfrändskap?

Följande ord rimmar med blodsfrändskap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord