Satrap i plural

Satrap är ordet.

Plural för satrap är satraper, satraperna, satrapers och satrapernas.

Vad är plural för satrap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet satrap. Plural av satrap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet satrap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet satrap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet satrap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder satrap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av satrap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/satrap

Du kan också söka efter satrap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=satrap

Mer information om ordet satrap:

Ordet satrap består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på satrap?

Följande ord rimmar med satrap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord