Kap i plural

Kap är ordet.

Plural för kap är kap, kapen, kaps och kapens.

Vad är plural för kap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kap. Plural av kap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kap

Du kan också söka efter kap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kap

Mer information om ordet kap:

Ordet kap består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till kap:

Kap har dessa synonymer: fynd, klipp

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kap, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kap?

Följande ord rimmar med kap: gap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 284 ord som på något sätt liknar ordet kap Här kommer de tio första: adelskap, administratörskap, äktenskap, äktenskaplig, äktenskapsannons, äktenskapsbrott, äktenskapsförord, äktenskapshinder, äktenskapsskillnad och äktenskapssyn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord