Skap i plural

Skap är ordet.

Plural för skap är skap, skapen, skaps och skapens.

Vad är plural för skap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skap. Plural av skap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skap

Du kan också söka efter skap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skap

Mer information om ordet skap:

Ordet skap består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på skap?

Följande ord rimmar med skap: gap, kap, rap, wap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 171 ord som på något sätt liknar ordet skap Här kommer de tio första: adelskap, administratörskap, äktenskap, äktenskaplig, äktenskapsannons, äktenskapsbrott, äktenskapsförord, äktenskapshinder, äktenskapsskillnad och äktenskapssyn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord