Vedkap i plural

Vedkap är ordet.

Plural för vedkap är vedkapar, vedkaparna, vedkapars och vedkaparnas.

Vad är plural för vedkap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vedkap. Plural av vedkap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vedkap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vedkap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vedkap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vedkap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vedkap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vedkap

Du kan också söka efter vedkap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vedkap

Mer information om ordet vedkap:

Ordet vedkap består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på vedkap?

Följande ord rimmar med vedkap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord