Karnap i plural

Karnap är ordet.

Plural för karnap är karnaper, karnaperna, karnapers och karnapernas.

Vad är plural för karnap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet karnap. Plural av karnap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet karnap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet karnap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet karnap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder karnap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av karnap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/karnap

Du kan också söka efter karnap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=karnap

Mer information om ordet karnap:

Ordet karnap består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på karnap?

Följande ord rimmar med karnap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, satrap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord