Senap i plural

Senap är ordet.

Plural för senap är senaper, senaperna, senapers och senapernas.

Vad är plural för senap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet senap. Plural av senap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet senap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet senap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet senap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder senap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av senap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/senap

Du kan också söka efter senap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=senap

Mer information om ordet senap:

Ordet senap består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på senap?

Följande ord rimmar med senap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet senap: gråsenap, kålsenap, mursenap, sandsenap, senapssås och svartsenap.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord