Gap i plural

Gap är ordet.

Plural för gap är gap, gapen, gaps och gapens.

Vad är plural för gap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gap. Plural av gap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gap

Du kan också söka efter gap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gap

Mer information om ordet gap:

Ordet gap består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till gap:

Gap har dessa synonymer: glugg, hål, klyfta, mellanrum, mun, svalg, tomrum, öppning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gap, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gap?

Följande ord rimmar med gap: kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 13 ord som på något sätt liknar ordet gap Här kommer de tio första: agape, gapande, gapare, gaphals, gapig, gapskratt, kungapar, lejongap, lönegap och singaporian.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord