Rap i plural

Rap är ordet.

Plural för rap är rap, rapen, raps och rapens.

Vad är plural för rap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rap. Plural av rap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rap

Du kan också söka efter rap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rap

Mer information om ordet rap:

Ordet rap består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på rap?

Följande ord rimmar med rap: gap, kap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 112 ord som på något sätt liknar ordet rap Här kommer de tio första: andraplats, attrapp, barskrapad, berberapa, dråp, drapa, dräpande, dråpare, dräpen och draperi.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord