Älskling i plural

Älskling är ordet.

Plural för älskling är älsklingar, älsklingarna, älsklingars och älsklingarnas.

Vad är plural för älskling?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet älskling. Plural av älskling är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet älskling.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet älskling. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet älskling har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder älskling?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av älskling så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/älskling

Du kan också söka efter älskling direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=älskling

Mer information om ordet älskling:

Ordet älskling består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till älskling:

Älskling har dessa synonymer: hjärtevän, käresta, raring, älskade

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet älskling, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på älskling?

Följande ord rimmar med älskling: ding, king, ring, ting, sving, sting, thing, tving, tjing, aning, bling, kring, pling, honing, ikring.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet älskling: älsklingsrätt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord