Käresta i plural

Käresta är ordet.

Plural för käresta är kärestor, kärestorna, kärestors och kärestornas.

Vad är plural för käresta?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet käresta. Plural av käresta är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet käresta.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet käresta. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet käresta har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder käresta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av käresta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/käresta

Du kan också söka efter käresta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=käresta

Mer information om ordet käresta:

Ordet käresta består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till käresta:

Käresta har dessa synonymer: älskling

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet käresta, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på käresta?

Följande ord rimmar med käresta: ta, eta, sta, yta, åta, zeta, tuta, vita, ysta, tita, veta, äta, akta, anta, arta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord