Accessoar i plural

Accessoar är ordet.

Plural för accessoar är accessoarer, accessoarerna, accessoarers och accessoarernas.

Vad är plural för accessoar?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet accessoar. Plural av accessoar är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet accessoar.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet accessoar. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet accessoar har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder accessoar?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av accessoar så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/accessoar

Du kan också söka efter accessoar direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=accessoar

Mer information om ordet accessoar:

Ordet accessoar består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på accessoar?

Följande ord rimmar med accessoar: ar, kar, var, far, par, war, lar, tar, rar, mar, bar, snar, Enar, klar, qvar.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord