Sättande i plural

Sättande är ordet.

Plural för sättande är sättande.

Vad är plural för sättande?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sättande. Plural av sättande är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sättande.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sättande. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sättande har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder sättande?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sättande så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sättande

Du kan också söka efter sättande direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sättande

Mer information om ordet sättande:

Ordet sättande består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på sättande?

Följande ord rimmar med sättande: de, ide, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet sättande Här kommer de tio första: avsättande, besättande, betygsättande, bosättande, ersättande, fortsättande, förutsättande, insättande, iscensättande och nedsättande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord