Kostnad i plural

Kostnad är ordet.

Plural för kostnad är kostnader, kostnaderna, kostnaders och kostnadernas.

Vad är plural för kostnad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kostnad. Plural av kostnad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kostnad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kostnad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kostnad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kostnad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kostnad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kostnad

Du kan också söka efter kostnad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kostnad

Mer information om ordet kostnad:

Ordet kostnad består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till kostnad:

Kostnad har dessa synonymer: avgift, pris, taxa, utgift

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kostnad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kostnad?

Följande ord rimmar med kostnad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet kostnad Här kommer de tio första: administrationskostnad, alternativkostnad, boendekostnad, engångskostnad, fraktkostnad, kostnadsfri, omkostnad, opportunitetskostnad, resekostnad och reskostnad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord