Avgift i plural

Avgift är ordet.

Plural för avgift är avgifter, avgifterna, avgifters och avgifternas.

Vad är plural för avgift?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avgift. Plural av avgift är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avgift.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avgift. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avgift har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder avgift?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avgift så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avgift

Du kan också söka efter avgift direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avgift

Mer information om ordet avgift:

Ordet avgift består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till avgift:

Avgift har dessa synonymer: betalningssumma, debitering, kostnad, taxa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet avgift, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på avgift?

Följande ord rimmar med avgift: gift, lift, skift, drift, stift, grift, ogift, nygift, ingift, afgift, skrift, utgift, hemgift, uppgift, eldrift.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 21 ord som på något sätt liknar ordet avgift Här kommer de tio första: abonnemangsavgift, arbetsgivaravgift, avgiftsbelagd, avgiftsfri, befordringsavgift, broavgift, engångsavgift, entréavgift, felparkeringsavgift och garderobsavgift.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord