Huvudhand i plural

Huvudhand är ordet.

Plural för huvudhand är huvudhänder, huvudhänderna, huvudhänders och huvudhändernas.

Vad är plural för huvudhand?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet huvudhand. Plural av huvudhand är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet huvudhand.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet huvudhand. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet huvudhand har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder huvudhand?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av huvudhand så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/huvudhand

Du kan också söka efter huvudhand direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=huvudhand

Mer information om ordet huvudhand:

Ordet huvudhand består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på huvudhand?

Följande ord rimmar med huvudhand: and, tand, band, vand, sand, hand, rand, land, bland, iland, brand, grand, inland, invand, Irland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord