Huvudgata i plural

Huvudgata är ordet.

Plural för huvudgata är huvudgator, huvudgatorna, huvudgators och huvudgatornas.

Vad är plural för huvudgata?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet huvudgata. Plural av huvudgata är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet huvudgata.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet huvudgata. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet huvudgata har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder huvudgata?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av huvudgata så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/huvudgata

Du kan också söka efter huvudgata direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=huvudgata

Mer information om ordet huvudgata:

Ordet huvudgata består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på huvudgata?

Följande ord rimmar med huvudgata: ta, eta, sta, yta, åta, zeta, tuta, vita, ysta, tita, veta, äta, akta, anta, arta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord