Tvångsäktenskap i plural

Tvångsäktenskap är ordet.

Plural för tvångsäktenskap är tvångsäktenskap, tvångsäktenskapen, tvångsäktenskaps och tvångsäktenskapens.

Vad är plural för tvångsäktenskap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tvångsäktenskap. Plural av tvångsäktenskap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tvångsäktenskap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tvångsäktenskap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tvångsäktenskap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tvångsäktenskap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tvångsäktenskap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tvångsäktenskap

Du kan också söka efter tvångsäktenskap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tvångsäktenskap

Mer information om ordet tvångsäktenskap:

Ordet tvångsäktenskap består allt som allt av 15 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 15 bokstäverna är 11, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på tvångsäktenskap?

Följande ord rimmar med tvångsäktenskap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord