Trapp i plural

Trapp är ordet.

Plural för trapp är trappar, trapparna, trappars och trapparnas.

Vad är plural för trapp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet trapp. Plural av trapp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet trapp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet trapp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet trapp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder trapp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av trapp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/trapp

Du kan också söka efter trapp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=trapp

Mer information om ordet trapp:

Ordet trapp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på trapp?

Följande ord rimmar med trapp: app, papp, napp, mapp, tapp, rapp, lapp, japp, kapp, ikapp, glapp, klapp, knapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 18 ord som på något sätt liknar ordet trapp Här kommer de tio första: attrapp, farstutrappa, fisktrappa, halvtrappa, kragtrapp, rulltrappa, småtrapp, snäcktrappa, spiraltrappa och stortrapp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord