Tapp i plural

Tapp är ordet.

Plural för tapp är tappar, tapparna, tappars och tapparnas.

Vad är plural för tapp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tapp. Plural av tapp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tapp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tapp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tapp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tapp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tapp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tapp

Du kan också söka efter tapp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tapp

Mer information om ordet tapp:

Ordet tapp består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till tapp:

Tapp har dessa synonymer: mack, plugg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tapp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tapp?

Följande ord rimmar med tapp: app, papp, napp, mapp, rapp, lapp, japp, kapp, ikapp, glapp, klapp, trapp, knapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 28 ord som på något sätt liknar ordet tapp Här kommer de tio första: borttappad, brösttäppa, etapp, etappväsen, förtappad, granatäppelträd, granatäpple, häftapparat, härtappad och istapp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord