Rapp i plural

Rapp är ordet.

Plural för rapp är rapp, rappen, rapps och rappens.

Vad är plural för rapp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rapp. Plural av rapp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rapp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rapp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rapp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rapp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rapp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rapp

Du kan också söka efter rapp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rapp

Mer information om ordet rapp:

Ordet rapp består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till rapp:

Rapp har dessa synonymer: fort, hastig, hastigt, kvick, slag, slagfärdig, snabb, snärt, snärtig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rapp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rapp?

Följande ord rimmar med rapp: app, papp, napp, mapp, tapp, lapp, japp, kapp, ikapp, glapp, klapp, trapp, knapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 43 ord som på något sätt liknar ordet rapp Här kommer de tio första: attrapp, farstutrappa, felrapport, fisktrappa, frappant, frappé, frapperande, graverapparat, halvtrappa och hörapparat.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord