Lapp i plural

Lapp är ordet.

Plural för lapp är lappar, lapparna, lappars och lapparnas.

Vad är plural för lapp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lapp. Plural av lapp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lapp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lapp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lapp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lapp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lapp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lapp

Du kan också söka efter lapp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lapp

Mer information om ordet lapp:

Ordet lapp består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till lapp:

Lapp har dessa synonymer: same

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lapp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lapp?

Följande ord rimmar med lapp: app, papp, napp, mapp, tapp, rapp, japp, kapp, ikapp, glapp, klapp, trapp, knapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 82 ord som på något sätt liknar ordet lapp Här kommer de tio första: 100-lapp, 1000-lapp, 20-lapp, åkerlapp, avgasutsläpp, avslappad, betalapp, blygdläpp, bondläpp och brasklapp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord