Glapp i plural

Glapp är ordet.

Plural för glapp är glappa.

Vad är plural för glapp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet glapp. Plural av glapp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet glapp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet glapp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet glapp har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder glapp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av glapp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/glapp

Du kan också söka efter glapp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=glapp

Mer information om ordet glapp:

Ordet glapp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till glapp:

Glapp har dessa synonymer: språng

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet glapp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på glapp?

Följande ord rimmar med glapp: app, papp, napp, mapp, tapp, rapp, lapp, japp, kapp, ikapp, klapp, trapp, knapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet glapp: fattiglapp, glappkontakt, komihåglapp och skygglapp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord