App i plural

App är ordet.

Plural för app är appar, apparna, appars och apparnas.

Vad är plural för app?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet app. Plural av app är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet app.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet app. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet app har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder app?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av app så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/app

Du kan också söka efter app direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=app

Mer information om ordet app:

Ordet app består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på app?

Följande ord rimmar med app: papp, napp, mapp, tapp, rapp, lapp, japp, kapp, ikapp, glapp, klapp, trapp, knapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 405 ord som på något sätt liknar ordet app Här kommer de tio första: 100-lapp, 1000-lapp, 20-lapp, A4-papper, adamsäpple, adoptivpappa, åkerlapp, allströmsapparat, allvågsapparat och apparans.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord