Knapp i plural

Knapp är ordet.

Plural för knapp är knappar, knapparna, knappars och knapparnas.

Vad är plural för knapp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knapp. Plural av knapp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knapp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knapp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knapp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knapp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knapp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knapp

Du kan också söka efter knapp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knapp

Mer information om ordet knapp:

Ordet knapp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till knapp:

Knapp har dessa synonymer: bristande, liten, minimal, ringa, tangent, torftig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knapp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knapp?

Följande ord rimmar med knapp: app, papp, napp, mapp, tapp, rapp, lapp, japp, kapp, ikapp, glapp, klapp, trapp, slapp, etapp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 23 ord som på något sätt liknar ordet knapp Här kommer de tio första: färdknäpp, helknäpp, högknäppt, knäpp, knäppande, knäppare, knäppe, knäppgök, knapphändig och knäppis.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord