Snabb i plural

Snabb är ordet.

Plural för snabb är snabba.

Vad är plural för snabb?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet snabb. Plural av snabb är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet snabb.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet snabb. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet snabb har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder snabb?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av snabb så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/snabb

Du kan också söka efter snabb direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=snabb

Mer information om ordet snabb:

Ordet snabb består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 12 synonymer inlagda.

Synonymer till snabb:

Snabb har dessa synonymer: flink, fort, hastig, hastigt, kvick, kvickt, omedelbar, rapp, rask, raskt, skyndsam, snabbgående

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet snabb, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på snabb?

Följande ord rimmar med snabb: cabb, dabb, labb, skabb, svabb, flabb, gnabb, grabb, klabb, storlabb, kustlabb, fjällabb, blixtsnabb, jättesnabb, repliksnabb.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 16 ord som på något sätt liknar ordet snabb Här kommer de tio första: bändelkorsnäbb, blixtsnabb, jättesnabb, korsnäbb, repliksnabb, snabbande, snabbfärdig, snabbfotad, snabbis och snabbköp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord