Ontologisk i plural

Ontologisk är ordet.

Plural för ontologisk är ontologiska.

Vad är plural för ontologisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ontologisk. Plural av ontologisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ontologisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ontologisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ontologisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder ontologisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ontologisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ontologisk

Du kan också söka efter ontologisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ontologisk

Mer information om ordet ontologisk:

Ordet ontologisk består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på ontologisk?

Följande ord rimmar med ontologisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, ugrisk, votisk, syrisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet ontologisk: odontologisk och paleontologisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord