Kulturgeografisk i plural

Kulturgeografisk är ordet.

Plural för kulturgeografisk är kulturgeografiska.

Vad är plural för kulturgeografisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kulturgeografisk. Plural av kulturgeografisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kulturgeografisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kulturgeografisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kulturgeografisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder kulturgeografisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kulturgeografisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kulturgeografisk

Du kan också söka efter kulturgeografisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kulturgeografisk

Mer information om ordet kulturgeografisk:

Ordet kulturgeografisk består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 10, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på kulturgeografisk?

Följande ord rimmar med kulturgeografisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, ugrisk, votisk, syrisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord