Hårddisk i plural

Hårddisk är ordet.

Plural för hårddisk är hårddiskar, hårddiskarna, hårddiskars och hårddiskarnas.

Vad är plural för hårddisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hårddisk. Plural av hårddisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hårddisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hårddisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hårddisk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hårddisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hårddisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hårddisk

Du kan också söka efter hårddisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hårddisk

Mer information om ordet hårddisk:

Ordet hårddisk består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till hårddisk:

Hårddisk har dessa synonymer: skivminne

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hårddisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hårddisk?

Följande ord rimmar med hårddisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, ugrisk, votisk, syrisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord