Förförisk i plural

Förförisk är ordet.

Plural för förförisk är förföriska.

Vad är plural för förförisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet förförisk. Plural av förförisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet förförisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet förförisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet förförisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder förförisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förförisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/förförisk

Du kan också söka efter förförisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förförisk

Mer information om ordet förförisk:

Ordet förförisk består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till förförisk:

Förförisk har dessa synonymer: lockande, suggestiv

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet förförisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på förförisk?

Följande ord rimmar med förförisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord