Budskap i plural

Budskap är ordet.

Plural för budskap är budskap, budskapen, budskaps och budskapens.

Vad är plural för budskap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet budskap. Plural av budskap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet budskap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet budskap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet budskap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder budskap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av budskap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/budskap

Du kan också söka efter budskap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=budskap

Mer information om ordet budskap:

Ordet budskap består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till budskap:

Budskap har dessa synonymer: meddelande

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet budskap, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på budskap?

Följande ord rimmar med budskap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, burskap, eskulap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord