Bror i plural

Bror är ordet.

Plural för bror är bröder, bröderna, bröders och brödernas.

Vad är plural för bror?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bror. Plural av bror är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bror.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bror. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bror har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bror?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bror så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bror

Du kan också söka efter bror direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bror

Mer information om ordet bror:

Ordet bror består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till bror:

Bror har dessa synonymer: broder, brorsa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bror, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bror?

Följande ord rimmar med bror: or, bor, hor, kor, mor, nor, por, Tor, tor, abor, anor, aror, Bror, efor, fjor.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 13 ord som på något sätt liknar ordet bror Här kommer de tio första: brorsa, brorsbarn, brorsdotter, brorson, farbror, gammelfarbror, halvbror, lillebror, morbror och storebror.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord