Bred pendelkaktus i plural

Bred pendelkaktus är ordet.

Plural för bred pendelkaktus är bred pendelkaktusar, bred pendelkaktusarna, bred pendelkaktusars och bred pendelkaktusarnas.

Vad är plural för bred pendelkaktus?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bred pendelkaktus. Plural av bred pendelkaktus är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bred pendelkaktus.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bred pendelkaktus. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bred pendelkaktus har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bred pendelkaktus?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bred pendelkaktus så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bred pendelkaktus

Du kan också söka efter bred pendelkaktus direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bred pendelkaktus

Mer information om ordet bred pendelkaktus:

Ordet bred pendelkaktus består allt som allt av 16 bokstäver, eller 17 om man även räknar mellanslagen. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 11, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på bred pendelkaktus?

Följande ord rimmar med bred pendelkaktus: bus, dus, hus, lus, mus, rus, sus, anus, blus, brus, flus, grus, krus, ljus, onus.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord