Blodsbrödraskap i plural

Blodsbrödraskap är ordet.

Plural för blodsbrödraskap är blodsbrödraskap, blodsbrödraskapen, blodsbrödraskaps och blodsbrödraskapens.

Vad är plural för blodsbrödraskap?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet blodsbrödraskap. Plural av blodsbrödraskap är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet blodsbrödraskap.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet blodsbrödraskap. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet blodsbrödraskap har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder blodsbrödraskap?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blodsbrödraskap så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/blodsbrödraskap

Du kan också söka efter blodsbrödraskap direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blodsbrödraskap

Mer information om ordet blodsbrödraskap:

Ordet blodsbrödraskap består allt som allt av 15 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 15 bokstäverna är 11, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på blodsbrödraskap?

Följande ord rimmar med blodsbrödraskap: gap, kap, rap, wap, skap, snap, wrap, senap, sirap, boskap, karnap, satrap, vedkap, budskap, burskap.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord