Förkrossad i plural

Förkrossad är ordet.

Plural för förkrossad är förkrossade.

Vad är plural för förkrossad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet förkrossad. Plural av förkrossad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet förkrossad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet förkrossad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet förkrossad har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder förkrossad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förkrossad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/förkrossad

Du kan också söka efter förkrossad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förkrossad

Mer information om ordet förkrossad:

Ordet förkrossad består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till förkrossad:

Förkrossad har dessa synonymer: otröstlig, tillintetgjord

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet förkrossad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på förkrossad?

Följande ord rimmar med förkrossad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord