Eka i plural

Eka är ordet.

Plural för eka är ekor, ekorna, ekors och ekornas.

Vad är plural för eka?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eka. Plural av eka är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eka.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eka. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eka har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eka?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eka så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eka

Du kan också söka efter eka direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eka

Mer information om ordet eka:

Ordet eka består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till eka:

Eka har dessa synonymer: genljuda, roddbåt, återklang

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet eka, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på eka?

Följande ord rimmar med eka: ka, dka, oka, ska, alka, anka, aska, baka, boka, byka, dika, duka, dyka, enka, fika.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 137 ord som på något sätt liknar ordet eka Här kommer de tio första: abekatt, aktiekapital, apotekare, apothekare, bagagekärra, barnbibliotekarie, bekajad, bekämpande, bekämpning och bekämpningsmedel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord