Fika i plural

Fika är ordet.

Plural för fika är fikor, fikorna, fikors och fikornas.

Vad är plural för fika?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fika. Plural av fika är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fika.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fika. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fika har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fika?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fika så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fika

Du kan också söka efter fika direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fika

Mer information om ordet fika:

Ordet fika består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till fika:

Fika har dessa synonymer: kaffe

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fika, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fika?

Följande ord rimmar med fika: ka, dka, eka, oka, ska, alka, anka, aska, baka, boka, byka, dika, duka, dyka, enka.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 37 ord som på något sätt liknar ordet fika Här kommer de tio första: amplifikation, certifikat, diskvalifikation, falsifikat, falsifikation, fikabröd, fikad, fikande, fikapaus och fikarast.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord