Ejder i plural

Ejder är ordet.

Plural för ejder är ejdrar, ejdrarna, ejdrars och ejdrarnas.

Vad är plural för ejder?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ejder. Plural av ejder är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ejder.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ejder. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ejder har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ejder?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ejder så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ejder

Du kan också söka efter ejder direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ejder

Mer information om ordet ejder:

Ordet ejder består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ejder?

Följande ord rimmar med ejder: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet ejder: ejderdun, ejderhane, ejderhona, ejderunge och praktejder.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord