Praktejder i plural

Praktejder är ordet.

Plural för praktejder är praktejdrar, praktejdrarna, praktejdrars och praktejdrarnas.

Vad är plural för praktejder?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet praktejder. Plural av praktejder är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet praktejder.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet praktejder. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet praktejder har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder praktejder?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av praktejder så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/praktejder

Du kan också söka efter praktejder direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=praktejder

Mer information om ordet praktejder:

Ordet praktejder består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på praktejder?

Följande ord rimmar med praktejder: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord