Arkiv i plural

Arkiv är ordet.

Plural för arkiv är arkiv, arkiven, arkivs och arkivens.

Vad är plural för arkiv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet arkiv. Plural av arkiv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet arkiv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet arkiv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet arkiv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder arkiv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arkiv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/arkiv

Du kan också söka efter arkiv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arkiv

Mer information om ordet arkiv:

Ordet arkiv består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på arkiv?

Följande ord rimmar med arkiv: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet arkiv: arkivarie, arkiverande, arkivhandling, arkivtjänsteman och bildarkiv.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord