Apelsinmarmelad i plural

Apelsinmarmelad är ordet.

Plural för apelsinmarmelad är apelsinmarmelader, apelsinmarmeladerna, apelsinmarmeladers och apelsinmarmeladernas.

Vad är plural för apelsinmarmelad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet apelsinmarmelad. Plural av apelsinmarmelad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet apelsinmarmelad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet apelsinmarmelad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet apelsinmarmelad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder apelsinmarmelad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av apelsinmarmelad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/apelsinmarmelad

Du kan också söka efter apelsinmarmelad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=apelsinmarmelad

Mer information om ordet apelsinmarmelad:

Ordet apelsinmarmelad består allt som allt av 15 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 15 bokstäverna är 9, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på apelsinmarmelad?

Följande ord rimmar med apelsinmarmelad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord